Warunki do lotów i pokazów

Wymagania odnośnie terenu.

Planując wzloty na uwięzi lub start balonu, proszę pamiętać, że balon jest naprawdę OGROMNY. Ma aż 25 m wysokości i prawie 20 m średnicy. To rozmiary porównywalne z 7-mio piętrową kamienicą! Do zorganizowania tej atrakcji potrzebny jest zatem naprawdę rozległy i w miarę równy teren. Absolutne minimum to kwadrat 60 x 60 m lub koło o średnicy 70 m bez napowietrznych linii energetycznych, słupów, płotków, ławek itp. (błoto, kałuże, gruz, zaorane pole lub bardzo głęboki śnieg – wykluczone!) Idealne miejsce to boisko piłkarskie (ale nie takie małe, szkolne, otoczone siatką i latarniami!), polana w parku, skwer, osiedlowy trawnik lub plac. Czasami wystarcza także duży parking pod supermarketem czy hotelem lub miejski rynek. Generalnie – im większy teren tym bezpieczniej.

Jeżeli powyższe wymagania są spełnione, wzloty na uwięzi i naziemne pokazy stacjonarne można bez większych ograniczeń realizować niemal wszędzie, nawet w centrum dużej aglomeracji lub na nadmorskiej plaży.

Loty swobodne muszą natomiast zostać zaplanowane tak, aby trasa lotu nie kolidowała z ruchem lotniczym lotnisk komunikacyjnych lub wojskowych i tak aby balon w czasie godzinnego lotu mógł się przemieścić z wiatrem w stronę terenów dogodnych do lądowania. Proszę pamiętać, że balon nie posiada napędu ani możliwości zmiany kierunku lotu. Przemieszcza się dokładnie z prędkością i w kierunku wiejącego wiatru. Loty nad dużymi aglomeracjami lub terenami zalesionymi nie zawsze zatem są możliwe.

Warunki meteo.

Ze względu na bardzo duże rozmiary balonu trzeba pamiętać, że jest on bardzo wrażliwy naWiatr do lotów nawet niewielkie  podmuchy wiatru. Z tego powodu wszelkie akcje z balonem, a w szczególności właśnie wzloty na uwięzi możliwe są przy prędkości wiatru nie większej niż 2 m/s (idealnie jak jest flauta, czyli zupełny brak wiatru). Jest regułą, że w godzinach około południowych siła wiatru w porywach znacznie przekracza tą wartość czyniąc zarówno wzloty na uwięzi jak i loty swobodne niebezpiecznymi lub wręcz niemożliwymi do przeprowadzenia. Dlatego właśnie większość akcji z balonem najlepiej planować na godziny późno popołudniowe i wieczorne, a loty widokowe także o świcie, kiedy siła wiatru jest zazwyczaj niewielka, a konwekcja termiczna nie występuje. Oczywiście nie można także rozpoczynać napełniania balonu w warunkach tzw. ciszy przed burzą, kiedy ryzyko wystąpienia nagłego porywu wiatru jest bardzo duże, a jego kierunek może ulec zmianie nawet o 180 st. Warunki meteo ocenia zawsze pilot będący dowódcą balonu. Wykorzystuje on w tym celu prognozy pogody, lotnicze komunikaty meteo, a także przede wszystkim swoje doświadczenie. Proszę pamiętać, że to pilot ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów oraz sprzętu i jego decyzja nigdy nie powinna być podejmowana pod wpływem presji.

UWAGA 1: Do lotu swobodnego (np. widokowego) wiatr może być odrobinę silniejszy niż do wzlotów na uwięzi, ale i tak nie większy niż 4 m/s (ok. 15-16 km/h).

Pora dnia do lotów

UWAGA 2: Zimą można planować loty balonem o każdej porze dnia. Nie występuje bowiem prawie wcale zjawisko zwane potocznie „TERMIKĄ”, czyli wywołane operacją słońca silne konwekcyjne prądy powietrzne.

UWAGA 3: Wzloty na uwięzi i pokazy naziemne można kontynuować także po zapadnięciu zmroku. Balon staje się wtedy gigantycznym lampionem co tylko podnosi atrakcyjność takich akcji. Lot swobodny musi zakończyć się nie później niż o zachodzie słońca.

 

 

Inne warunki.

Nie potrzebujemy w miejscu startu lub pokazu, dostępu do źródeł energii ani innych mediów.

Firma Sky Adventure odpowiada za należyte przygotowanie sprzętu i załogi, za bezpieczeństwo wykonania pokazu, oraz za współpracę z odpowiednimi Służbami Ruchu Lotniczego. Balony oraz miejsca pasażerskie są ubezpieczone w zakresie OC i OC Przewoźnika.

Niewykonanie zamówienia może nastąpić z przyczyn niezależnych od firmy Sky Adventure i wynikających z działania sił wyższych (np: niesprzyjające warunki meteorologiczne, brak zgody Służb Ruchu Lotniczego na lot, brak zgody właściciela lub dysponenta terenu, na którym napełniany ma być balon, nieprzewidziane zdarzenia losowe itp.). W takim przypadku zamawiający zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów dojazdu i ewentualnego pobytu załogi - zgodnie z ustaleniami zawartymi w zamówieniu.

Ze względu na uzależnienie wykonywania lotów i pokazów od aktualnych warunków meteorologicznych firma Sky Adventure nie ponosi odpowiedzialności za mogące powstać z tej przyczyny opóźnienia oraz zmiany w planowanych imprezach.

Ostateczną decyzję o wykonaniu bądź zaniechaniu pokazu podejmuje zawsze pilot będący dowódcą załogi po przybyciu na miejsce i ocenie warunków meteorologicznych oraz terenowych.

Na powłoce oraz koszu balonu mogą zostać umieszczone banery lub flagi dostarczone przez zleceniodawcę pod warunkiem, że możliwe będzie ich bezpieczne zamocowanie.

Podczas zleconego lotu, bez dodatkowych opłat, mogą również zostać rozrzucone z balonu ulotki reklamowe. Wymaga to jednak pisemnej zgody lokalnej administracji terenowej.

W trakcie wykonywania lotów reklamowych zleceniodawca ma prawo do nieodpłatnego korzystania z miejsc pasażerskich, jednakże dopiero po wyrażeniu zgody przez pilota bezpośrednio przed startem.

Czas lotu lub pokazu liczony będzie od chwili uniesienia się powłoki balonu nad podłoże, do momentu rozpoczęcia wypuszczania z niej powietrza.

W przypadku pogorszenia się warunków meteorologicznych w trakcie realizacji usługi, czasy lotów lub ekspozycji balonu mogą być krótsze niż podane w zamówieniu. Odpłatność naliczana będzie wtedy według rzeczywistego czasu ich trwania zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Bezpieczeństwo lotów i pokazów przedkładamy ponad wszystko!

 

 

POGODA

img1
Poczytaj o pogodzie

Dowiedz się więcej o wpływie pogody na loty balonem i co oznacza słowo "termika". Wyjaśniamy dlaczego balonem da się latać zazwyczaj tylko tuż po świcie lub bardzo późnym popołudniem i dlaczego zima to bardzo dobra pora roku na balonowe przygody.

Możesz także sprawdzić jaka będzie pogoda na najbliższe 2 dni na stronie ICM. To najpopularniejszy serwis meteo z którego najczęściej korzystają baloniarze.

Więcej o pogodzie Odwiedź serwis ICM